Do hotových otvorů


Popis

Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu tloušťky 1,5 mm, ČSN 7507515 11331.21. Zárubeň je konstruována pro dveře s polodrážkou nebo bez polodrážky a je standardně osazena pevnými závěsy (panty), pro jednokřídlé 3ks a dvoukřídlé 6ks. Zárubeň je určena pro dodatečné osazování do již hotových stavebních otvorů. Při usazování zárubně je nutno dbát důsledně na kolmost usazení – zajistit rovnoběžnost a kolmost obou stojek a nadpraží. Všechny námi vyráběné zárubně mají požární odolnost EI (EW) 30.


Typy zárubní

DZ - dělené zárubně
DZTG - dělené zárubně s drážkou pro těsnění
DZb - dělené zárubně
DZbTG - dělené zárubně
OZOTG - oc. zár. obložková s drážkou pro těsnění
OZO - Ocelová zárubeň obložková
DZD - do již hotových otvorů