Zárubně

Pro sádrokarton

Tyto zárubně jsou speciálně upraveny pro montáž do sádrokartonových příček. K tomu je uzpůsobena výška zárubně a použit odmontovatelný práh současně s přidanými kotevními díly pro snazší montáž k nosnému profilu. Ocelová zárubeň je vyrobena z plechu tloušťky 1,5 mm, ČSN 7507515 11331.21. Zárubeň je konstruována pro dveře s polodrážkou nebo bez ní a je standardně osazena pevnými závěsy (panty). Pro jednokřídlé dveře 3ks a dvoukřídlé 6ks. K rámu je přivařeno 8 kotev pro montáž k nosným profilům. Prahová spojka je demontovatelná odšroubováním. Tomu je přizpůsobena také výška zárubně. Pro montáž platí postupy doporučené výrobci sádrokartonu a nosných profilů. Při usazování zárubně je nutno dbát důsledně na kolmost usazení - zajistit rovnoběžnost a kolmost obou stojek a nadpraží.  Všechny námi vyráběné zárubně mají požární odolnost EI (EW) 30.

Zárubně v naší nabídce

SC - obruba

CGHS U - hranatá (souměrný profil)

SN - s náběhem

SK - kyvná

CGHS - hranatá do sádrokartonu

CGHSTG - s drážkou pro těsnění